กทม.ผ่อนคลายมาตรการ โควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64

ผ่อนคลายมาตรการ โควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64 ตามมติ ศบค. 
ให้ กทม. และ 3 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้

ร้านอาหาร นั่งทานในร้านได้ ไม่เกิน 5 ทุ่ม งดดื่มสุราในร้าน 

การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน  100 คน งดดื่มสุรา และงดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำ

 การเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ให้จัดแบบผสมผสาน On-Site  Online  On-Air  

เครดิต : เพจผู้ว่าฯ อัศวิน