ทั่วโลกป่วยโควิดแล้วกว่า 103 ล้านคน

เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2654 ช่วงเวลาประมาณ 07.10 น. ตามเวลาประเทศไทย
พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 103,094,581 ราย เพิ่มขึ้น 482,926 ราย เสียชีวิต 2,227,560 ราย เพิ่มขึ้น 12,354 ราย รักษาหาย 74,709,425 ราย

 

ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 26,647,969 ราย เพิ่มขึ้น 132,661 ราย เสียชีวิต 450,319 ราย เพิ่มขึ้น 2,827 ราย รักษาหาย 16,303,889 ราย

2.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อ 10,747,091 ราย เพิ่มขึ้น 13,065 ราย เสียชีวิต 154,312 ราย เพิ่มขึ้น 128 ราย รักษาหาย 10,422,109 ราย

3.บราซิล พบผู้ติดเชื้อ 9,176,975 ราย เพิ่มขึ้น 57,498ราย เสียชีวิต 223,971 ราย เพิ่มขึ้น 1,196 ราย รักษาหาย 7,998,246 ราย

4.รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ 3,832,080 ราย เพิ่มขึ้น 19,032 ราย เสียชีวิต 72,697 ราย เพิ่มขึ้น 512 ราย รักษาหาย 3,279,964 ราย

5.สหราชอาณาจักร พบผู้ติดเชื้อ 3,796,088 ราย เพิ่มขึ้น 23,275 ราย เสียชีวิต 105,571 ราย เพิ่มขึ้น 1,200 ราย รักษาหาย 1,673,936 ราย

 

ขณะที่ประเทศเมียนมา อยู่ในอันดับที่ 71 พบผู้ติดเชื้อ 139,864 ราย เพิ่มขึ้น 349 ราย เสียชีวิต 3,125 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย รักษาหาย 124,441 ราย

 

ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 118 พบผู้ติดเชื้อ 17,953ราย เพิ่มขึ้น 930 ราย เสียชีวิต 77 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย รักษาหาย 11,505 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.