ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักถนนพหลโยธินช่วง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อคืนสภาพเกาะกลาง วันที่ 16 ม.ค.-15 ก.พ.64

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพานจะทำการปิดเบี่ยงจราจรบริเวณช่องทางหลักช่วงเกาะกลางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกบนทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธินที่ กม.55+780-กม.56+150 พื้นที่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของของทุกวัน จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเบี่ยงการจราจรออกทางด้านซ้ายหรือด้านขวาจากจุดที่ทำการก่อสร้าง  ทั้งนี้ เพื่อคืนสภาพเกาะกลางถนนพหลโยธินจากการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตอน 2 

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586  (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) 
**Cr.กรมทางหลวง