ทั่วโลกป่วยโควิดกว่า 92.7 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 1.9 ล้าน

เว็ปไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ชองโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 ช่วงเวลาประมาณ 07.50 น. ตามเวลาประเทศ พบว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้ว 92,728,189 ราย เพิ่มขึ้น 724,371 ราย เสียชีวิต 1,985,095 ราย เพิ่มขึ้น 15,972 ราย รักษาหาย 66,272,360 ราย ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่

 

1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 23,597,034 ราย เพิ่มขึ้น 219,342 ราย เสียชีวิต 393,621 ราย เพิ่มขึ้น 3,791 ราย รักษาหาย 13,971,185 ราย

2.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อ 10,512,831 ราย เพิ่มขึ้น 17,015 ราย เสียชีวิต 151,765 ราย เพิ่มขึ้น 201 ราย รักษาหาย 10,146,254 ราย

3.บราซิล พบผู้ติดเชื้อ 8,257,459 ราย เพิ่มขึ้น 61,822 ราย เสียชีวิต 206,009ราย เพิ่มขึ้น 1,283 ราย รักษาหาย 7,277,195 ราย

4.รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ 3,471,053 ราย เพิ่มขึ้น 22,850 ราย เสียชีวิต 63,370 ราย เพิ่มขึ้น 566 ราย รักษษหาย 2,854,088 ราย

5.สหราชอาณาจักร พบผู้ติดเชื้อ 3,211,576 ราย เพิ่มขึ้น 47,525 ราย เสียชีวิต 84,767 ราย เพิ่มขึ้น 1,564 ราย รักษาหาย 1,406,967 ราย

 

ส่วนประเทศเมียนมา อยู่ในอันดับ 70 มีผู้ติดเชื้อ 132,260 ราย เพิ่มขึ้น 523 ราย เสียชีวิต 2,902 ราย เพิ่มขึ้น 24 ราย รักษาหาย 115,621 ราย

 

สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 128 มีผู้ติดเชื้อ 10,991 ราย เพิ่มขึ้น 157 ราย เสียชีวิต 67 ราย รักษาหาย 6,943 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.