โควิดทั่วโลกยังน่าห่วงป่วยแล้ว 91.9 ล้านคน

เว็ปไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 ช่วงเวลาประมาณ 07.10 น. ตามเวลาประเทศ พบว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้ว 91,956,426 ราย เพิ่มขึ้น 630,975 ราย เสียชีวิต 1,967,938 ราย เพิ่มขึ้น 15,022 ราย รักษาหาย 65,780,386 ราย

 

ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 23,343,075 ราย เพิ่มขึ้น 196,971 ราย เสียชีวิต 389,051 ราย เพิ่มขึ้น 3,711 ราย รักษาหาย 13,795,345 ราย
2.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อ 10,494,811 ราย เพิ่มขึ้น 14,898 ราย เสียชีวิต 151,542 ราย เพิ่มขึ้น 178 ราย รักษาหาย 10,126,913 ราย
3.บราซิล พบผู้ติดเชื้อ 8,195,637 ราย เพิ่มขึ้น 61,804 ราย เสียชีวิต 204,726 ราย เพิ่มขึ้น 1,109 ราย รักษาหาย7,273,707 ราย
4.รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ 3,448,203 ราย เพิ่มขึ้น 22,934 ราย เสียชีวิต 62,804 ราย เพิ่มขึ้น 531 ราย รักษษหาย 2,825,430 ราย
5.สหราชอาณาจักร พบผู้ติดเชื้อ 3,164,051 ราย เพิ่มขึ้น 45,533 ราย เสียชีวิต 83,203 ราย เพิ่มขึ้น 1,243 ราย รักษาหาย 1,406,967 ราย

 

ส่วนประเทศเมียนมา อยู่ในอันดับ 70 มีผู้ติดเชื้อ 131,737 ราย เพิ่มขึ้น 551 ราย เสียชีวิต 2,878 ราย เพิ่มขึ้น 20 ราย รักษาหาย 115,061 ราย

 

สำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 128 มีผู้ติดเชื้อ 10,834 ราย เพิ่มขึ้น 287 ราย เสียชีวิต 67 ราย รักษาหาย 6,732 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.