เยียวยาโควิดลดค่าน้ำไฟ2ด.-จ่าย3,500นาน2ด.

การประชุม ครม. ในวันนี้ ยังคงเป็นระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน โดยประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการควบคุมโรค
โดยก่อนการประชุมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมรณรงค์การใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันความพร้อมทางด้านการแพทย์ของไทย ในทุกพื้นที่ว่า จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ ตลอดจนย้ำว่า จะรักษาทุกคน แต่คนที่ไปบ่อนพนันแล้วติดเชื้อต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ และจะต้องไปดูกฏหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 47 ประกอบด้วย ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฏหมาย ส่วนเรื่องวัคซีน หากเอกชน หรือ อปท.จะนำเข้ามาเองก็ไม่ปิดกั้น แต่ต้องให้ อย.รับรองขึ้นทะเบียนก่อน

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าให้เพียงพอ ส่วนการจัดหาและกระจายวัคซีน ยืนยัน คนไทยทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน โดยได้เร่งรัดให้จัดทำแผนกระจายวัคซีนให้กับโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง และเพียงพอแล้วโดยจัดลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วนก่อน และยังเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้ แต่ต้องผ่านการรับรองของ อย.ด้วย

ส่วนมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น ที่ประชุม ครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้าในระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้เดือน ก.พ. และมี.ค.2564 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน, ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 เดือน , เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ ปลายเดือนม.ค.นี้ รวมถึงให้เยียวยารายได้ กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม ครอบคลุมเหมือนที่ผ่านมา ทั้งแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร โดยเบื้องต้น ประมาณ 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นให้กระทรวงการคลังเสนอ ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า

เครดิต : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น : innnews