กปน.เปิด 19 จุดบริการน้ำประปาดื่มได้ ให้บริการประชาชนฟรี

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564 ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะเมื่อน้ำทะเลหนุนสูง แต่น้ำประปายังคงมีความสะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก สามารถอุปโภคบริโภคได้ ยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำประปาในช่วงเวลาดังกล่าว  (พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ได้รับผลกระทบ สามารถใช้น้ำประปาจากบ้านเรือนเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภัยแล้งดังกล่าว กปน. ได้เปิดจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ให้บริการฟรี เพื่อให้ประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาในจุดให้บริการดังนี้
• สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ สำนักงานประปาสาขามีนบุรี สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ สำนักงานประปาสาขาบางเขน สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทและสำนักงานประปาขาพระโขนง สำนักงานประปาสาขาพญาไท สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย และจุดให้บริการที่ ชุมชนซอยสามัคคี 30 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น. 
• สำนักงานใหญ่ กปน. ฝ่ายมาตรวัดน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำคลองเตย สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี  และสถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.  
นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. เปิดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย และเพื่อเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของCovid-19 กปน. ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รักษาระยะห่างทางสังคม และล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ซึ่ง กปน จัดเตรียมไว้ ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำประปาประจำวันผ่านทุกช่องทางจาก กปน. ได้ดังนี้ http://twqonline.mwa.co.th / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand 
หากวันใดที่ไม่มีน้ำทะเลหนุนสูง (กราฟเป็นสีฟ้า) ก็สามารถอุปโภค-บริโภคน้ำประปาและสำรองน้ำประปาไว้ใช้ได้โดยไม่ต้องเดินทางมารับน้ำประปา ณ จุดบริการน้ำประปาดังกล่าว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

เครดิต : การประปานครหลวง