ทั่วโลกป่วยโควิด-19 สะสมทะลุ 90 ล้านราย

เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564 ช่วงเวลาประมาณ 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 90,022,880 ราย เพิ่มขึ้น 690,974 ราย เสียชีวิต 1,933,188 ราย เพิ่มขึ้น 12,028 ราย รักษาหาย 64,434,317 ราย

 

ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 22,669,880 ราย เพิ่มขึ้น 219,461 ราย เสียชีวิต 381,136 ราย เพิ่มขึ้น 2,891 ราย รักษาหาย 13,377,344 ราย

2. อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 10,451,339 ราย เพิ่มขึ้น 18,813 ราย เสียชีวิต 151,048 ราย เพิ่มขึ้น 213 ราย รักษาหาย 10,075,381 ราย

3. บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 8,075,998 ราย เพิ่มขึ้น 60,078 ราย เสียชีวิต 202,657 ราย เพิ่มขึ้น 1,115 ราย รักษาหาย 7,144,011 ราย

4. รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 3,379,103 ราย เพิ่มขึ้น 23,309 ราย เสียชีวิต 61,381 ราย เพิ่มขึ้น 470 ราย รักษาหาย 2,754,809 ราย

5. สหราชอาณาจักร(UK) มีผู้ติดเชื้อ 3,017,409 ราย เพิ่มขึ้น 59,937 ราย เสียชีวิต 80,868 ราย เพิ่มขึ้น 1,035 ราย รักษาหาย 1,406,967 ราย

 

ขณะที่ประเทศเมียนมา อยู่ในอันดับที่ 71 มีผู้ติดเชื้อ 130,049 ราย เพิ่มขึ้น 566 ราย เสียชีวิต 2,826 ราย เพิ่มขึ้น 14 ราย รักษาหาย 113,550 ราย

 

ส่วนประเทศไทย ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 129 มีผู้ติดเชื้อ 10,053 ราย เพิ่มขึ้น 212 ราย เสียชีวิตคงที่ 67 ราย รักษาหาย 5,546 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.