ประกาศกรมอุตุฯ เรื่อง ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น - อ่าวไทยคลื่นลมแรง ฉบับที่ 7

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้ บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงส าหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน าค้างแข็งบาง พื นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

 

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 13 ม.ค. 64

 

อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศ ไทยตอนบนในช่วงวันที่ 11 - 13 ม.ค. 64 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 2 - 4 องศาเซลเซียส

 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรม อุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เครดิต : กรมอุตุนิยมวิทยา