กรมทางหลวง ปิดเบี่ยงจราจร ถ.พหลโยธิน

กรมทางหลวง แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าและขาออก ช่วง กม. 55+890 - 56+000 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 22.00 น. - 02.00 น. วันที่ 9 - 31 ม.ค. 64 

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพานจะทำการปิดเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออกที่ กม.55+890 - กม.56+000 พื้นที่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 9 - 31 มกราคม 2564 เวลา 22.00 น. - 02.00 น.  จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเบี่ยงการจราจรออกทางด้านซ้ายหรือด้านขวาจากจุดที่ทำการก่อสร้าง เนื่องจากได้มีการติดตั้ง Parapet  โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง 

เครดิต : กรมทางหลวง