กทม.งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ยกเว้นแจ้งเกิด-แจ้งตาย ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19

กทม.งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ยกเว้นแจ้งเกิด-แจ้งตาย ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงของดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ในทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย รวมทั้งงดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

สำหรับการให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ จะกำหนดจำนวนผู้รับบริการ ให้เหมาะสมเพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ 

ขอให้ประชาชนใช้ระบบจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น BMAQ เลือกวันเวลาและสถานที่ใช้บริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการรับบริการและประหยัดเวลาในการเดินทาง