กทม.-ปริมณฑล ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานใน 9 พื้นที่

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันที่ 27 ธ.ค. 63 เวลา 07.00 น. สรุปดังนี้

 

 

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร และ จ.พิษณุโลก

 

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16 - 51 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16 - 48 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 - 49 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 17 - 27 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4 - 14 มคก./ลบ.ม.

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. พบเกินค่ามาตรฐาน 9 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25 - 70 มคก./ลบ.ม

 

 

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

 

 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

 

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

 

เครดิต : กรมควบคุมมลพิษ