โควิดทั่วโลกแตะ 80 ล้าน ตายพุ่ง 1.7 แสน

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 80,193,782 ราย เพิ่มขึ้น 471,384 ราย เสียชีวิต 1,756,943 ราย เพิ่มขึ้น 8,370 ราย รักษาหาย 56,460,168 ราย

 

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 19,209,361 ราย เพิ่มขึ้น 98,035 ราย เสียชีวิต 338,263 ราย เพิ่มขึ้น 1,197 ราย รักษาหาย 11,257,711 ราย

2.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 10,169,818 ราย เพิ่มขึ้น 22,350 ราย เสียชีวิต 147,379 ราย เพิ่มขึ้น 251 ราย รักษาหาย 9,739,382 ราย
3.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 7,448,560 ราย เพิ่มขึ้น 22,967 ราย เสียชีวิต 190,515 ราย เพิ่มขึ้น 483 ราย รักาาหาย 6,459,335 ราย
4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 2,992,706 ราย เพิ่มขึ้น 29,018 ราย เสียชีวิต 53,659 ราย เพิ่มขึ้น 563 ราย รักษาหาย 2,398,254 ราย
5.ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 2,547,771 ราย เพิ่มขึ้น 20,262 ราย เสียชีวิต 62,427 ราย เพิ่มขึ้น 159 ราย รักษาหาย 189,445 ราย

 

ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 69 มีผู้ติดเชื้อรวม 120,546 ราย เพิ่มขึ้น 758 ราย เสียชีวิต 2,552ราย เพิ่มขึ้น 20 ราย รักษาหาย 100,940 ราย

 

ส่วนประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 144 มีผู้ติดเชื้อ 5,910 ราย เพิ่มขึ้น 81 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 4,130 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.