ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานใน กทม.-ปริมณฑล และ ตจว.

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ​อากาศ​ วันที่ 24 ธ.ค. 63 เวลา 07.00 น. สรุปดังนี้

 

 

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา

 

 

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15 - 38 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบเกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20 - 77 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 13 - 46 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 33 - 47 มคก./ลบ.ม.

 

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6 - 33 มคก./ลบ.ม.

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ.ร่วมกับ​ ​กทม. พบเกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 34 - 57 มคก./ลบ.ม

 

 

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

 

 

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

 

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

 

 

เครดิต : กรมควบคุมมลพิษ