ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 5

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ในวันนี้(24 ธ.ค. 63) ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรง ท าให้ภาคใต้มีฝนเพิ มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนที อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณที ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่าง ๆ ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

 

พื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลกระทบมีดังนี้

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง และพังงา

 

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงา
ส่วนคลื นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรง โดยมีคลื นสูงประมาณ 2-3 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยควรหลีกเลี ยงการเดินเรือบริเวณที มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั วโมง

 

เครดิต : กรมอุตุนิยมวิทยา