กทม.ประกาศหยุดเรียน 11 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ม.ค. 63

ประกาศหยุดเรียน 11 วัน โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด กทม. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ม.ค. 63


หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ หยุดการระบาดซ้ำ จากการประชุม ศบค.กทม. เมื่อวานนี้ มีมติให้ควบคุมโรค เพื่อหยุดการระบาดซ้ำ ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงกว่าเดิม 5 เท่า ดังนี้ 


- หยุด รร. 437 โรงเรียน + ศูนย์เด็กเล็ก 292  แห่ง  
- ให้ขรก. และลูกจ้าง กทม. ทำงานที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้น ขรก.ที่ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันนี้ 24 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐอื่น ให้ทำงานที่บ้านด้วย 

เครดิต : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง