ป่วยโควิดทั่วโลกทะลุ78ล.ตายกว่า1.7ล.

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 78,302,263 ราย เพิ่มขึ้น 560,785 ราย เสียชีวิต 1,722,276 ราย เพิ่มขึ้น 12,608 ราย รักษาหาย 55,074,244 ราย

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 18,645,058 ราย เพิ่มขึ้น 159,510 ราย เสียชีวิต 330,306 ราย เพิ่มขึ้น 2,858 ราย รักษาหาย 10,909,947 ราย

2.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 10,099,303 ราย เพิ่มขึ้น 23,881 ราย เสียชีวิต 146,476 ราย เพิ่มขึ้น 331 ราย รักษาหาย 9,662,697 ราย

3.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 7,320,020 ราย เพิ่มขึ้น 55,799 ราย เสียชีวิต 188,285 ราย เพิ่มขึ้น 963 ราย รักษาหาย 6,354,972 ราย

4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 2,906,503 ราย เพิ่มขึ้น 28,776 ราย เสียชีวิต 51,912 ราย เพิ่มขึ้น 561 ราย รักษาหาย 2,319,520 ราย

5.ฝรั่งเศส  มีผู้ติดเชื้อ 2,490,946 ราย เพิ่มขึ้น 11,795 ราย เสียชีวิต 61,702 ราย เพิ่มขึ้น 487 ราย รักษาหาย 186,058 ราย

ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 68 มีผู้ติดเชื้อรวม 117,946 ราย เพิ่มขึ้น 964 ราย เสียชีวิต 2,484 ราย เพิ่มขึ้น 19 ราย รักษาหาย 97,819 ราย

ส่วนประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 143 มีผู้ติดเชื้อ 5,716 ราย เพิ่มขึ้น 427 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 4,078 ราย

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.