ผู้ว่าฯ จ.สมุทรปราการ ประกาศ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
ลงนามโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564
 
เครดิต : ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ