การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) แจ้งงดจ่ายน้ำชั่วคราว

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันฯ จ.ขอนแก่น ได้รับแจ้งจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ว่าในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิ.ย.58 ทางกปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ตั้งแต่ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.(โดยประมาณ) เป็นต้นไปและ/หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการนำชุดประตูน้ำขนาด 400มม.และประตูน้ำขนาด 300มม.ออกจากทางเท้า บริเวณโรงแรมเซ็นทารา ทั้งนี้จะส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน หรือไม่ไหล ตั้งแต่บริเวณตั้งแต่ แยก ถนนกสิกรทุ่งสร้างตัด ถนนประชาสโมสร, ธนาคารเกียรตินาคิน, โรงแรมเซ็นทารา, มหาวิทยาลัยบัญฑิตเอเชีย จนถึงซอยประชาสโมสร 38/1 ตามผังที่แนบมาด้วย และบริเวณใกล้เคียง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
โดยกปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จะรีบดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด หากการดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จะได้ดำเนินการสูบจ่ายน้ำคืนสภาพปกติโดยทันที

ทั้งนี้กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-224 022, 228 313, 221 218 ต่อ 124 หรือ Call Center 1662

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันฯ จ.ขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวขอนแก่นรับทราบและวางแผนการใช้น้ำให้ดี