ประกาศตามหาเจ้าของน้องหมา ไซบีเรีย

วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ประกาศตามหาเจ้าของน้องหมา ไซบีเรีย 
น้องหมาใครหาย บริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 
หากท่านใดพบเจอ สามารถติดต่อมาที่เบอร์ 085-3604942 คุณแมว

******************************************************************
สามารถแจ้งเหตุ แจ้งข่าว ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือผ่านมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง โทร 038-872055 สายด่วน 1677 หรือ ผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"