ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปอุทกภัย มีผู้เสียชีวิต 9 ราย พื้นที่ประสบภัยครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์น้ำไหลหลาก อุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่า กระแสน้ำและความรุนแรงของสถานการณ์สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอของจังหวัด มีพื้นที่ประสบภัย รวม 145 ตำบล 1,037 หมู่บ้าน 114 ชุมชน และมีตัวเลขผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย ซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญที่สร้างความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง 
.
โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้ประสานความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและคลี่คลายสถานการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความปลอดภัยในชีวิตมีอาหารและน้ำดื่ม ทั้งในส่วนของผู้ประสบภัยที่พักอาศัยในศูนย์อพยพต่างๆ และผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนได้เร่งลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย และแนวทางการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้ง การซ่อมสร้าง การดูแล และฟื้นฟูสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบจุดที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีความรุนแรงและครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด อาจจะมีการตกหล่นเรื่องการช่วยเหลือ ซึ่งหากประชาชนเดือดร้อนและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือพบเจอผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ให้แจ้งผู้นำท้องถิ่นท้องที่ หน่วยงาน หรือองค์กรที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีต่อไป 
**Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช