ฝนถล่ม! ชุมพรน้ำท่วมหนัก

13.00 น. สถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ถนนกรมหลวงชุมพร และบริเวณเขตเทศบาลเมืองชุมพร น้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยในพื้นที่เร่งช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย 

เครดิต : ปภ.