ประกาศกองการประปา น้ำไหลอ่อน เทศบาลตำบลมาบข่า จ.ระยอง

ร่วมด้วยช่วยประชาสัมพันธ์
ประกาศกองการประปา เทศบาลตำบลมาบข่า จ.ระยอง
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป น้ำประปาจะไหลอ่อนหรือ ไม่ไหล ให้ประชาชนในพื้นที่ สำรองน้ำไว้ใช้กันด้วยนะค่ะ