กองทัพบก ร่วมกับ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกรับ-ส่งผู้โดยสาร
กองทัพบก ร่วมกับ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกรับ-ส่งผู้โดยสาร ตามจุดดังต่อไปนี้
รถทหารบริการรับส่งผู้โดยสาร 
- พิกัดบางปู
- พิกัดสี่แยกเบญจม
- ท่าวัง ศาลากลาง คูขวาง และมีรถขบวนในตัวเมืองและโรงแรมทวินโลตัส
รถทหารขับวนรับผู้โดยสารและประชาชนเพื่อความทั่วถึง ไม่มีเวลากำหนดตายตัว ผู้โดยสารที่ลงเครื่องบิน สามารถขึ้นรถทหารบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารเพื่อเข้าเมืองได้ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทุกสายการบินเปิดทำการบินปกติ 
- สายการบินนกแอร์ เคาน์เตอร์เปิดทำการ
- สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์เปิดทำการ
- สายการบินไทยไลออนแอร์ เคาน์เตอร์เปิดทำการ
- สายการบินไทยเวียตเจ็ท เคาน์เตอร์ห้องตั๋วยังไม่เปิดทำการ
- สายการบินไทยสมายล์ เคาน์เตอร์เปิดทำการ
หากมีข่าวสาร รวมถึงข้อมูลจากสายการบิน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจะแจ้งให้ท่านทราบ (ข้อมูล Facebook : Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช)
#น้ำท่วมนครศรีธรรมราช