เปิดทำการปกติ! ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ทราบ ทางเข้า - ออก สนามบิน รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ รถใหญ่สามารถสัญจรได้แล้ว สายการบินและเที่ยวบินที่เปิดให้บริการในขณะนี้ ได้แก่ UPDATED สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลออนแอร์ สายการบินไทยสมายล์ ไทยเวียตเจ็ท เปิดให้บริการ เวลาเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ในภาวะอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเผชิญในขณะนี้ ยังมีผู้โดยสารจำนวนมาก ที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง (ผู้ป่วยและอื่นๆ) หากผู้โดยสารที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ขอให้ท่านดูแลชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงครอบครัวให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และสามารถดำเนินการเรื่องตั๋ว เที่ยวบินในภายหลัง ตามนโยบายแต่ละสายการบินกำหนด
หากมีข่าวสาร รวมถึงข้อมูลจากสายการบิน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจะแจ้งให้ท่านทราบ
 
เครดิต : Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช