ทั่วโลกติดโควิด64.7ล้าน-เมียนมาป่วยอีก1.4พัน

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.24 น.

ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 64,799,628 ราย เพิ่มขึ้น 611,217 ราย เสียชีวิต 1,498,149 ราย เพิ่มขึ้น 12,155 ราย รักษาหาย 44,898,405 ราย

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 14,297,817 ราย เพิ่มขึ้น 187,303 ราย เสียชีวิต 279,732 ราย เพิ่มขึ้น 2,695 ราย รักษาหาย 8,444,602 ราย

2.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 9,533,471 ราย เพิ่มขึ้น 33,761 ราย เสียชีวิต 138,657 ราย เพิ่มขึ้น 498 ราย รักษาหาย 8,970,104 ราย

3.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 6,436,650 ราย เพิ่มขึ้น 48,124 ราย เสียชีวิต 174,531 ราย เพิ่มขึ้น 669 ราย รักษาหาย 5,698,353 ราย

4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 2,347,401 ราย เพิ่มขึ้น 25,345 ราย เสียชีวิต 41,053 ราย เพิ่มขึ้น 589 ราย รักษาหาย 1,830,349 ราย

5.ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 2,244,635 ราย เพิ่มขึ้น 14,064 ราย เสียชีวิต 53,816 ราย เพิ่มขึ้น 310 ราย รักษาหาย 165,563 ราย

ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 68 มีผู้ติดเชื้อรวม 93,600 ราย เพิ่มขึ้น 1,411 ราย เสียชีวิต 1,998 ราย เพิ่มขึ้น 26 ราย รักษาหาย 72,601 ราย

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 151 มีผู้ติดเชื้อ 4,026 ราย เพิ่มขึ้น 18 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 3,822 ราย

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.