รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ขณะที่ตัวแทนสมัชชาคนจนได้ยื่นหนังสือขอให้มีการเปิดเขื่อนปากมูล

วันนี้ (20 มิ.ย.2558) นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ห้องประชุมจินดารัตน์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  หลังจากที่เมื่อวานนี้ คณะกรรมการฯได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลระดับน้ำที่เหมาะสม รวมทั้งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

ขณะที่ด้านนอกห้องประชุม มีประชาชนในกลุ่มสมัชชาคนจน กว่า 400 คนเข้าเดินทางมารวมตัวกันและมีแกนนำสมัชชาคนจน จำนวน 9 คน ได้เข้ายื่นหนังสือขอให้มีการเปิดเขื่อนปากมูล แต่ไม่ส่งตัวแทนกลุ่มเพื่อชี้แจงข้อเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลแต่อย่างใด ขณะที่มีตัวแทนกลุ่มชาวบ้านอีก 3 กลุ่มในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดเขื่อนปากมูล ได้มีผู้แทนเข้าให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล

ทั้งนี้มีข้อสรุปจากการประชุมโดยพิจารณาประเด็นการเปิดปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเฉพาะปีนี้ก่อนส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์ในระยะยาวจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะเดียวกันตัวแทนนักวิชาการที่ร่วมเป็นกรรมการบางส่วน เสนอให้กำหนดวันเปิดเขื่อนปากมูลเพื่อให้ปลาขึ้นมาวางไข่ตามฤดูกาลในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ส่วนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการอีกส่วน เสนอขอให้การเปิดประตูเขื่อนปากมูล ให้ใช้ข้อมูลระดับน้ำ และข้อเท็จจริงตามสภาพธรรมชาติ เพื่อกำหนดการเปิดปิดประตูระบายน้ำและต้องดูผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ผู้เลี้ยงปลาในกระชังประกอบการพิจารณาด้วย

โดยที่ประชุมต่างเห็นร่วมกันว่ากรณีเขื่อนปากมูล มีการกำหนดเปิดปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เช่นนี้  มายาวนานกว่า 12 ปีแล้ว ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนและมักเปลี่ยนแปลงไปตามทางการเมือง

ด้านนางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายในการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนปากมูล  ซึ่งคณะกรรมการฯชุดนี้มีตัวแทนนักวิชาการ จาก 8 ด้าน 11 คนจะได้ช่วยกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) ประธานคณะกรรมการฯและได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ได้พิจารณาต่อไป