ร่วมด้วยช่วยกันบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ สวนลุมพินี

วันที่ 25 พ.ย. 2563 ร่วมด้วยช่วยกันตั้งจุดบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนบริเวณสวนลุมพินี ที่เดินมามาร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี