ช่วยเหลือรถประชาชน รถสตาร์ทไม่ติด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง(เก่า)

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งเหตุจากอาสาร่วมด้วยระยอง 385 ช่วยเหลือรถประชาชน  รถสตาร์ทไม่ติด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง(เก่า) จึงดำเนินการพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ พ่วงแบตเตอรี่ให้จนรถสตาร์ทติดเป็นที่เรียบร้อย
******************************************************************
สามารถแจ้งเหตุ แจ้งข่าว ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือผ่านมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง โทร 038-872055 สายด่วน 1677 หรือ ผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"