อาสาร่วมด้วยระยองช่วยเหลือรถประชาชน รถสตาร์ทไม่ติด จ.ระยอง

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2558 
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งเหตุจากอาสาร่วมด้วยระยอง 385 ช่วยเหลือรถประชาชน รถสตาร์ทไม่ติด เบื้องต้นทราบว่าน่าจะเกิดจากปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงผิดปกติ จึงช่วยเหลือนำเข้าที่ปลอดภัย และดำเนินการรอรถลากเข้าอู่ซ่อมรถในวันต่อมา
******************************************************************
สามารถแจ้งเหตุ แจ้งข่าว ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือผ่านมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง โทร 038-872055 สายด่วน 1677 หรือ ผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"