ทั่วโลกติดเชื้อโควิดกว่า 58 ล้านคน - 5 ประเทศ ยังวิกฤติ

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.43 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 58,470,005 ราย เพิ่มขึ้น 571,010 ราย เสียชีวิต 1,385,745 ราย เพิ่มขึ้น 8,889 ราย รักษาหาย 40,457,496 ราย

 

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 12,440,504 ราย เพิ่มขึ้น 162,677 ราย เสียชีวิต 261,760 ราย เพิ่มขึ้น 1,430 ราย รักษาหาย 7,401,747 ราย

2.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 9,095,908 ราย เพิ่มขึ้น 45,295 ราย เสียชีวิต 133,263 ราย เพิ่มขึ้น 499 ราย รักษาหาย 8,520,039 ราย

3.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 6,052,7864 ราย เพิ่มขึ้น 32,622 ราย เสียชีวิต 169,016 ราย เพิ่มขึ้น 354 ราย รักษาหาย 5,429,158 ราย

4.ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 2,127,051 ราย เพิ่มขึ้น 17,881 ราย เสียชีวิต 48,518 ราย เพิ่มขึ้น 253 ราย รักษาหาย 149,521 ราย

5.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 2,064,748 ราย เพิ่มขึ้น 24,822 ราย เสียชีวิต รวม 35,778 ราย เพิ่มขึ้น 467 ราย รักษาหาย 1,577,435 ราย

 

ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 71 มีผู้ติดเชื้อรวม 77,848 ราย เพิ่มขึ้น 1,434 ราย เสียชีวิต 1,722 ราย เพิ่มขึ้น 27 ราย รักษาหาย 57,679 ราย

 

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 151 มีผู้ติดเชื้อ 3,902 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 3,756 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.