ในหลวงทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ ให้แก่อาสาสมัครและประชาชน

ในหลวงทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรย์และะประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความตอนหนึ่งว่า

น้ำใจและจิตใจของชาวไทย เป็นเลิศ

เราต้องรักษาความดี ความเมตตา ความรัก

และซื่อตรงต่อแต่ชาติบ้านเมือง และพี่น้องร่วมชาติ เห็นใจกัน ทำในสิ่งที่ดี มีน้ำใจต่อกัน

 

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา