ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ 21 พ.ย. 2563 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
       ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จพร้อมโบกธงชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร. ธงอักษรพระนามาภิไธย สท. อย่างเนื่องแน่น 
**Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา