รถแบตเตอรี่หมด ซอยประชาสงเคราะห์ 18
คุณพรสวรรค์ ขอความช่วยเหลือรถเก๋งแบตเตอรี่หมด ซอยประชาสงเคราะห์ 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วยโพธิ์คู่ 01 นำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือพ่วงแบตเตอรี่ได้สำเร็จ สตาร์ทติดขับขี่ต่อไปได้
 
เครดิต : อาสาร่วมด้วยโพธิ์คู่ 01