เตือนระวัง! น้ำท่วมขัง ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
อาสาร่วมด้วย 446 แจ้งมีน้ำเอ่อล้นจากท่อระบายน้ำ หน้าอาคารชาญอิสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทำให้น้ำท่วมถนน บริเวณเลนซ้าย ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน ประสานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน กทม.1555 เข้าตรวจสอบ
เครดิต : อาสาร่วมด้วย 446