ถนนเป็นหลุมลึก

20 มิ.ย.58 อาสาร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย 004 ลงพื้นที่พบหลุมลึกถนนเชียงราย-เวียงชัย (ข้างวัดศรีทรายมูล) เกรงว่าหากเป็นช่วงกลางคืนรถจักรยานและรถจักรยานยนต์อาจเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไข

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 053-600561-2
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย 1677 ดีแทค โทร.ฟรี