ในหลวง-พระราชินี ทรงเยี่ยมราษฎรและเสด็จเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฏรจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วยรอยยิ้ม ความปลื้มปีติ และเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

เครดิต : กรมประชาสัมพันธ์