วิกฤตหนัก! สหรัฐติดโควิดวันเดียวเกินแสน

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 51,225,049 ราย เพิ่มขึ้น 473,575 ราย เสียชีวิต 1,268,863 ราย เพิ่มขึ้น 6,723 ราย รักษาหาย 6,030,928 ราย

 

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 10,413,816 ราย เพิ่มขึ้น 117,549 ราย เสียชีวิต 244,406 ราย เพิ่มขึ้น 599 ราย รักษาหาย 6,537,775 ราย

อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 8,591,075 ราย เพิ่มขึ้น 37,211 ราย เสียชีวิต 127,104 ราย เพิ่มขึ้น 451 ราย รักษาหาย 7,957,206 ราย

บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 5,675,766 ราย เพิ่มขึ้น 11,651 ราย เสียชีวิต 162,638 ราย เพิ่มขึ้น 241 ราย รักษาหาย 5,064,344 ราย

ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ 1,807,479 ราย เพิ่มขึ้น 20,155 ราย เสียชีวิต 40,987 ราย เพิ่มขึ้น 548 ราย รักษาหาย 129,735 ราย

รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 1,796,132 ราย เพิ่มขึ้น 21,798 ราย เสียชีวิต 30,793 ราย เพิ่มขึ้น 256 ราย รักษาหาย 1,335,141 ราย

 

ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 77 มีผู้ติดเชื้อรวม 61,975 ราย เพิ่มขึ้น 598 ราย เสียชีวิต 1,437 ราย เพิ่มขึ้น 17 ราย รักษาหาย 46,661 ราย

 

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 149 มีผู้ติดเชื้อ 3,840 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 3,661 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.