น้ำท่วมชุมพร
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายวันชัย สายน้อย ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขัง และพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งได้หาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน และได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ที่เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เครดิต : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี