ทั่วโลกป่วยโควิด 39.9 ล้าน US อินเดีย เพิ่มครึ่งแสน - พม่าทะลุ 3.4 หมื่น

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลก  รวม 39,944,126 ราย เพิ่มขึ้น 377,581 ราย เสียชีวิต 1,114,547 ราย เพิ่มขึ้น 5,918 ราย รักษาหาย 29,884,019 ราย

 

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 8,342,665 ราย เพิ่มขึ้น 54,232 ราย เสียชีวิต 224,282 ราย เพิ่มขึ้น 638 ราย รักษาหาย 5,432,192 ราย
2.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 7,492,727 ราย เพิ่มขึ้น 62,092 ราย เสียชีวิต 114,064 ราย เพิ่มขึ้น 1,032 ราย รักษาหาย 6,594,399 ราย
3.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 5,224,362 ราย เพิ่มขึ้น 22,792 ราย เสียชีวิต 153,690 ราย เพิ่มขึ้น 461 ราย รักษาหาย 4,635,315 ราย
4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 1,384,235 ราย เพิ่มขึ้น 14,922 ราย เสียชีวิต 24,002 ราย เพิ่มขึ้น 279 ราย รักษาหาย 1,065,199 ราย
5.สเปน มีผู้ติดเชื้อ 982,723 ราย เสียชีวิต 33,775 ราย

 

ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 78 มีผู้ติดเชื้อรวม 34,875 ราย เพิ่มขึ้น 1,387 ราย เสียชีวิต 838 ราย เพิ่มขึ้น 39 ราย รักษาหาย 16,370 ราย

 

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 144 มีผู้ติดเชื้อ 3,679 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 3,478 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.