เลี่ยง! ปิดสะพานต่างระดับหนองไม้แดง ทล.361 ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี วันที่ 1 พ.ย.63 - 27 เม.ย.64

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ประกาศเตรียมปิดสะพานต่างระดับหนองไม้แดง บนทางหลวงหมายเลข 361 ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี กม.0+000 ถึง กม.0+400 (ฝั่งขาเข้า กรุงเทพฯ) เพื่อบูรณะปรับปรุงพื้นสะพานเดิม จึงมีความจำเป็นต้องปิดสะพานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 - 27 เม.ย. 64
           โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และหากมีความจำเป็นต้องเดินทาง โปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณไฟเตือนที่ติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง  โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ได้จัดทำเส้นทางแนะนำและเส้นทางเลี่ยงเข้า กทม.แนบมาพร้อมนี้ 
**Cr.แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1