ติดเชื้อโควิดทั่วโลกเกือบ 40 ล้านคน

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 39,565,948 ราย เพิ่มขึ้น 397,419 ราย เสียชีวิต 1,108,617 ราย เพิ่มขึ้น 6,100 ราย รักษาหาย 29,648,915 ราย

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 8,288,278 ราย เพิ่มขึ้น 71,687 ราย เสียชีวิต 223,644 ราย เพิ่มขึ้น 928 ราย รักษาหาย 5,395,401 ราย

2.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 7,430,635 ราย เพิ่มขึ้น 65,126 ราย เสียชีวิต 113,032 ราย เพิ่มขึ้น 886 ราย รักษาหาย 6,521,634 ราย

3.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 5,201,570 ราย เพิ่มขึ้น 30,574 ราย เสียชีวิต 153,229 ราย เพิ่มขึ้น 716 ราย รักษาหาย 4,619,560 ราย

4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 1,369,313 ราย เพิ่มขึ้น 15,150 ราย เสียชีวิต 23,723 ราย เพิ่มขึ้น 232 ราย รักษาหาย 1,056,582 ราย

5.สเปน มีผู้ติดเชื้อ 982,723 ราย เพิ่มขึ้น 12,169 ราย เสียชีวิต 33,775 ราย เพิ่มขึ้น 222 ราย

ขณะที่ ประเทศเมียนมา  อยู่ในลำดับที่ 78 มีผู้ติดเชื้อรวม 33,488 ราย เพิ่มขึ้น 1,137 ราย เสียชีวิต 799 ราย เพิ่มขึ้น 34 ราย รักษาหาย 15,477 ราย

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 144 มีผู้ติดเชื้อ 3,669 ราย เพิ่มขึ้น 4 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 3,467 ราย

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.