มูลนิธิฮุก 31 โคราช พร้อมรับมือช่วยเหลือน้ำท่วมอำเภอปักธงชัย
คุณมนัส ช่วยพิมาย หัวหน้าจุดปักธงชัย มูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ฝนที่ตกหนักมาก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 13 ประชาชนเดือดร้อน 45 ครัวเรือน ส่วนใหญ่น้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน มีการนำถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือ
ซึ่งขณะนี้ทางเขื่อนลำพระเพลิง มีการระบายน้ำออกมา คาดว่าจะถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตัวตลาดอำเภอปักธงชัย ในวันนี้ เวลาประมาณ 19.00-20.00 น. ล่าสุด ทางผู้ว่าฯ จ.นครราชสีมา กำลังประชุมร่วมกับหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันช่วยเหลือ ส่วนทางทีมงานฮุก31 จุดปักธงชัย ได้เตรียมความพร้อมรับมือ วางกำลัง 2 ส่วน 1.จัดเตรียมเรือ อุปกรณ์ พร้อมกำลังอาสา ชุดประดาน้ำ เข้าช่วยเหลือ 2.จัดทีมลำเลียงถุงยังชีพ พร้อมเข้าสนับสนุน
ซึ่งทางอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ได้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้าน ให้เตรียมพร้อมรับมือ ขนสิ่งของขึ้นที่สูง หรือเตรียมอพยพมาอยู่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
**Cr.มูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา