ทางหลวงชนบทเผย 3 สายทาง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ทางหลวงชนบทเผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 3 สายทาง พร้อมเฝ้าระวังและติดตามใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง

เวลา 08.30 น. วันที่ 16 ต.ค. 63 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง โดยได้รับผลกระทบ จำนวน 3 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง ได้แก่

- สาย นย.2024 แยก ทล.33 - บ้านอุโมงค์ อ.บ้านนา,องครักษ์ จ.นครนายก
- สาย ตง.1013 แยก ทล.4 - บ้านฉาง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง            
และมีสายทางที่สัญจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง เนื่องจากมีปริมาณน้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
- สาย สต.3035 แยก ทล.404 – บ้านนาข่า อ.ละงู จ.สตูล

โดย ทช. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว หากมีกรณีต้นไม้หักโค่น ปิดทับ/กีดขวางเส้นทาง จะรีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็วที่สุดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรายงานทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

เครดิต : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม