น้ำท่วมทาง ถ.ทางหลวงหมายเลข 2

เวลา 06.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โดย หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 รายงานน้ำท่วมทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ระหว่าง กม.139+100 - กม.139+250 สายหลักและคู่ขนานขาเข้า (หน้าตลาดเทิดไท) ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง ระบายน้ำไม่ทัน บริเวณสายหลัก ระดับน้ำประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร และบริเวณคู่ขนาน ระดับน้ำประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ช่วยอำนวยการจราจร 

เครดิต : แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2