ทั่วโลกติดโควิดแตะ 40 ล้านคน - สหรัฐยอดป่วยพุ่ง

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 39,151,144 ราย เพิ่มขึ้น 397,419 ราย เสียชีวิต 1,102,418 ราย เพิ่มขึ้น 6,100 ราย รักษาหาย 29,366,664 ราย

 

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 8,215,199 ราย เพิ่มขึ้น 65,013 ราย เสียชีวิต 222,712 ราย เพิ่มขึ้น 869 ราย รักษาหาย 5,316,313 ราย

2.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 7,365,435 ราย เพิ่มขึ้น 60,365 ราย เสียชีวิต 112,144 ราย เพิ่มขึ้น 833 ราย รักษาหาย 6,448,545 ราย

3.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 5,170,996 ราย เพิ่มขึ้น 29,498 ราย เสียชีวิต 152,513 ราย เพิ่มขึ้น 734 ราย รักษาหาย 4,599,446 ราย

4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 1,354,163 ราย เพิ่มขึ้น 13,754 ราย เสียชีวิต 23,491 ราย เพิ่มขึ้น 286 ราย รักษาหาย 1,048,097 ราย

5.สเปน มีผู้ติดเชื้อ 972,958 ราย เพิ่มขึ้น 13,318 ราย เสียชีวิต 33,553 ราย เพิ่มขึ้น 140 ราย

 

ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 78 มีผู้ติดเชื้อรวม 32,351 ราย เพิ่มขึ้น 1,026 ราย เสียชีวิต 765 ราย เพิ่มขึ้น 33 ราย รักษาหาย 14,706 ราย

 

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 142 มีผู้ติดเชื้อ 3,665 ราย เพิ่มขึ้น 13 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 3,463 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.