ชื่นชม! อาสาเก็บของได้ตามหาเจ้าของ

อาสาร่วมด้วย 301 แจ้งเก็บของได้บนถนนลาดปลาเค้า พบสมุดบัญชีของ นายสหชัย เพ็ชรรัตน์มุณี , บัตรนักเรียนของ ดญ.บุณยานุช ธีระบุตร และบัตรเอทีเอ็ม สามารถติดต่อรับคืนได้ที่ ร่วมด้วยช่วยกัน โทร.1677