ร่วมด้วยช่วยกันบริการประชาชนเฝ้ารับ-ส่งเสด็จด้วยความจงรักภักดี

วันที่ 14 ต.ค. 63 ร่วมด้วยช่วยกันตั้งจุดบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนบริเวณ ถ.ราชดำเนินนอก แยก จปร. ที่เดินทางมาร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 รวม 363 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนจำนวนมากร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง มารอรับเสด็จเต็มสองฝั่งถนน ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี