ทหารร่วมกับส่วนราชการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่กาญจนบุรี

พล.ร.9 โดย ศบภ.ส.พัน.9 พล.ร.9 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของประชาชน ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี