มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบประกันอุบัติเหตุ ปี 2563 ให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน

25 ก.ย.63 เนื่องด้วยอาสาร่วมด้วยช่วยได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทางมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัย พร้อมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มอบบัตรประกันอุบัติเหตุ ปี 2563 ให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่ให้ความร่วมมือและประสานเหตุกับร่วมด้วยช่วยกันอย่างต่อเนื่อง รวม 751 คน จาก 47 ฐานปฏิบัติการ มีคุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมมอบและมีให้หัวหน้าฐานปฏิบัติการและตัวแทนฐานรับมอบ